Husorden


Husorden

Ansvar

Foreningens ansvarlige på medlemsaftener er, alle tilstedeværende medlemmer, der ikke er optaget af leg. Du er som medlem forpligtet til at gribe ind overfor livstruende situationer. Hvis du er i tvivl, men mener, at du observerer situationer, som er enten livstruende eller uden samtykke, så rådfør dig evt. med andre for at vurdere situationen.

Barpersonalet/værten kan også tilkaldes, og har den afgørende beslutning. Barpersonalet/værten har til enhver tid, det overordnede ansvar. I tilfælde af at der sker ting i andre rum, end det store åbne rum, har alle medlemmer dette ansvar. Gribes der ind, er påtale eller bortvisning virkemidlerne, der efterfølgende rapporteres til klagenævnsformand eller bestyrelsen.

Til fester og andre arrangementer uden for normal åbningstid, gælder det samme, dog med skærpet ansvar hos arrangørerne.

Stopord

I Kælderen er “Cirkus” Stop ordet for legen. Bliver ordet ikke respekteret, og det uønskede ikke stopper, er det alles pligt at gribe ind.

Ordet “rød” vil også blive betragtet, som et stop ord.

Leg

Lad være med at forstyrre andres spil/leg med tilråb, kommentarer, opfordringer og vurderinger. Det er tilladt at se på, men vis hensyn og hold afstand, så du ikke forstyrrer. Lad være med at koble dig på andres leg, hvis du ikke er inviteret.

Accepter en afvisning og lad være med at diskutere det.

Et nej er et nej! Føler du dig generet, så sig det til den pågældende. Søg evt. hjælp ved barpersonalt/værten.

Diskretion

Hvad der sker i Kælderen, bliver i Kælderen. For yderlig info se vedtægterne §3. De kan findes på k-i-h.dk

Opførsel i lokalerne

Det forventes, at alle medlemmer opfører sig med respekt over for de andre i lokalerne.

Fotografering

Det er tilladt at tage foto/video i de lukkede rum, hvis alle parterne er indforstået.

På Kælderens åbne områder, er det tilladt at tage billeder med alles accept.

Vil man gerne vise et billede på mobilen, forgår det udenfor jerndøren.

Optagelser med skjult kamera er forbudt og vil medfører omgående eksklusion.

 

Telefoni i foreningen

Det er tilladt at medbringe mobiltelefoner i lokalerne, såfremt de bæres skjult, og lyden er slået fra. Brug af mobiltelefon er tilladt i bar til at betale med, ellers skal den blive i lomme / taske.

Telefoni, sms, facebook, samt anden brug af telefon skal foregå uden for jerndøren.

 

Dresscode
Ankomst og afgang fra foreningen:

Skal foregå diskret af hensyn til naboer, det vil sige at du komme og går i alm. tøj, eller man er dækket til på anden vis, så du ikke støder nogen.

I selve foreningen:

Skal være BDSM – relateret tøj, som korsetter, læder og andet godt. Det er selvfølgelig også tilladt, at du klæder dig i den fetich, som du nu ynder at gå i.

Har du ikke noget BDSM – relateret tøj, så skal påklædningen være festligt, det vil sige tag noget tøj på, som I ville tage på til festlige lejligheder.

Og ja sort i sort er stadig gangbart i det sorte univers.

Har du ikke noget i skabet, som passer, ja så er nøgen jo altid en mulighed.

 

Mad og drikkevare

Alle drikkevare skal købes i baren. Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevare samt spise medbragt mad i Kælderen.

For arrangementer, er det ifølge aftale.

Rygning
Alt rygning foregår i Kælderens rygerum, både alm. røg og E-cigaretter.

 

Rusmidler
Danske lovgivning skal overholdes omkring indtagelse af rusmidle.

En overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning og efterfølgende eksklusion.